top of page

eGift Cards

‏25 ₪

"כשיש לכם גיפט קארד של אסו אורטופדי, היכולת בידיכם! בחרו בכל מה שאתם אוהבים בחנויותינו, ואפשר גם להתרגש מהתאמה אישית של מדרס רפואי לפי מידה ממוחשבת. והבדיקה מתנה על הכרטיס שלכם!"
...
"כשיש לכם גיפט קארד של אסו אורטופדי, היכולת בידיכם! בחרו בכל מה שאתם אוהבים בחנויותינו, ואפשר גם להתרגש מהתאמה אישית של מדרס רפואי לפי מידה ממוחשבת. והבדיקה מתנה על הכרטיס שלכם!"

‏25 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏800 ₪
סכום אחר
bottom of page